ஜூவல்லரிபெண்கள்

பேன்சி ஒட்டியாணம்

ஒட்டியாணம் என்பது பெண்கள் இடுப்பில் அணியும் ஒரு ஆபரணம். பொதுவாக, திருமணம் போன்ற விழாக்களின் போது அணியப்படுகிறது. இந்த அணியின் பழங்காலப் பெயர் காஞ்சி.ஒட்டியாணம் பெரும்பாலும் தங்கத்தில் செய்யப்படுகிறது. தங்க முலாம் பூசிய ஒட்டியாணங்கள் விலைக்கு கிடைக்கின்றன. தனி உலோகங்களால் மட்டுமன்றி கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ஒட்டியாணங்களும் செய்யப்படுகின்றன.

பழைய ஒட்டியாண அமைப்பில் இருந்து மாறுபட்டு செயின் அமைப்பிலான பேன்சி ஒட்டியாணம் இளம் வயது பெண்களை அதிகம் கவர்கின்றன. இந்த ஒட்டியாணம் இடுப்போடு இறுக்கி பிடிக்கும் அமைப்பில் இல்லாது இருப்பினும் வலது புறம் சற்று தளர்வாக தொங்கும் அமைப்பில் உள்ளன. சில நடுப்பகுதியில் கற்கள் பதித்த டிசைன் செய்யப்பட்டு முற்றிலும் செயின் கயிறு அமைப்புடன் உள்ளன. சில பேன்சி ஒட்டியாணங்கள் மெல்லிய பட்டை செயினுடன் நடுப்பகுதி அழகிய எனாமல் பூக்கள் மற்றும் தொங்கும் குஞ்சரங்கள் உள்ளவாறு காட்சி தருகின்றன.

முற்றிலும் கற்கள் பதித்த ஒட்டியாணங்கள் மெல்லிய அமைப்பில் உருவாக்கப்படு கின்றன. இதில், பூக்கள், மயில், அன்னபட்சி அழகுடன் உள்ளவாறும் அதில் பல வண்ண கற்கள் பதித்து மெருகேற்றப்பட்டுள்ளன. சில அகலமான வலை பின்னல் அமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டு அதன் நடுவே பெரிய இரட்டை மயில் கற்கள் பதித்த வாறும் அதன் சுற்று பகுதிகள் கொடிகள், பூக்கள் உள்ளவாறும் வடிவமைக்கப்பட்டு ள்ளன. இதுமட்டுமின்றி குழந்தைகளுக்கு என தனிப்பட்ட சிறிய அளவிலான தங்க ஒட்டியானங்கள் கிடைக்கின்றன.

Show More

Hello Madurai

Hello Maddrai Magazine Hello Madurai App Mob: 9566531237, 8754055377 Email: hellomadurai777@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − six =

Close