மு.அசோக் குமார்

மு.அசோக் குமார்

இயற்கை வழி விவசாயம் செய்து வருகிறோம், மாடித்தோட்டம், காய்கறித்தோட்டம் அமைத்துக் கொடுப்பது குறித்த பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கிறோம். நாட்டுக்காய்கறி விதைகள் சேகரித்து பரவலாக்கம் செய்துவருகிறோம். சூழலியல், விவசாயம், மாற்றுக்கல்வி, மாற்று மருத்துவம் என நம்மாழ்வரின் கொள்கைகள் சார்ந்த புத்தகங்களை இயல்வாகை பதிப்பகம் பெயரில் பதிப்பிக்கிறோம். சூழலியல் குறித்த தேடல் உள்ள ஆர்வலர். 95001 25125.
Back to top button
error: Copy Right Hello Madurai !!
Close
Open chat