ஆங்கில மருத்துவம்

  • வரப்போகிறது நானோ டிராப்ஸ்

    பார்வைக் கோளாறு  பிரச்சினைக்கு புதிதாக வழி பிறந்திருக்கிறது. சொட்டு மருந்தை கண்களில்விட்டால் போதும். ஆயுளுக்கும் கண்ணாடியும் தேவையில்லை, அறுவை சிகிச்சையும் தேவையில்லை என்கிறது, இஸ்ரேலில் அண்மையில் நடந்த…

    Read More »
Close