ஜிம்

 • ஒவ்வொரு நாளும் உடற்பயிற்சி

  நாம் சாப்பிடும் உணவின் சக்துக்களை எடுத்துக் கொண்டு, மீதமுள்ளவற்றை கழிவாக வெளியேறுகிறது. அப்படி செரிமானம் மற்றும் கழிவு மண்டலங்களின் இயக்கம், முதலிய அனைத்து இயக்கங்களும் சரியாக நடக்க…

  Read More »
 • ஒரு நாளில் 100 கலோரி காலி

  உடல் பருத்துவர்களுக்குத்தான் தெரியும், பருமன் எவ்வளவு கடினம் என்பது. அப்படி இருப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளில் உங்கள் உடலில் இருந்து 100 கலோரி எரிக்கப்படும் என்று கூறினால் எப்படி…

  Read More »
 • சுலபமானது சுவிஸ் பால் பயிற்சிகள்

  குழந்தையாக இருக்கும்போது எப்படி பால் விளையாட்டில் ஆர்வம் அதிகம் காட்டுகின்றோமோ. அதேபோல் தான் சுவிஸ் பயிற்சியும். இந்த பயிற்சியை செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டால் போதும், தினமும் தொடர்ந்து செய்வோம்.…

  Read More »
Close