பைக்

  • பெண்களுக்கான ஆக்டிவா 6ஜி

    பெண்களை கவரும் வகையில் ஸ்கூட்டிகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த வகையில் ஹோண்டா ஆக்டிவா 6ஜி ஸ்கூட்டர் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஆக்டிவா 6ஜி மாடலில் ஹோண்டாவின்…

    Read More »
Close